top of page

א. הקדמה

 הפרטיות של המבקרים באתר שלי חשובה לי מאוד, ואני מחויבת לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה אעשה עם הפרטים האישיים שלכם

ההסכמה לשימוש ב"עוגיות" בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלי, מאפשרת לי להשתמש ב"עוגיות" בכל פעם

שאתם מבקרים באתר

ב. קרדיט
בעזרת תבנית שלהם נוצר המסמך הזה - SEQ Legal (seqlegal.com)

ביצעו שינויים - (www.websiteplanet.com)

ג. איסוף פרטים אישיים 

 - יתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש

מידע על המחשב שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו ומערכת ההפעלה

מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר

מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלי

מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלי, לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין

ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה

מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלי

המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלי

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלי, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו

מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלי, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם

מידע שאתם מפרסמים באתר שלי בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם

מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לי בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלי

כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלי

לפני שתחשפו בפני את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

 

ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לי דרך האתר שלי ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שאשתמש

 - בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות

 

ניהול האתר והעסק שלי

התאמה האישית של האתר עבורכם

לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלי

שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר

אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר

שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם

שליחה של הודעות מסחריות שאינן שיווקיות אליכם

שליחה של התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי

שליחה של הניוזלטר שלי אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לי בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר)

שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלי ועסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתי עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים

שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותי בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים)

אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלי לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע)

טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלי

שמירה על האתר שלי מאובטח ולמנוע הונאה

אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלי)

ושימושים אחרים

אם תמסרו לי מידע אישי לפרסום באתר שלי, אני אפרסם את המידע ואשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לי

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלי, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר

אני לא אספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר

ה. חשיפת פרטים אישיים

אני עשויה למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלי, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו

 - אני עשויה למסור את הפרטים האישיים שלכם

 

לפי מה שנדרש ממני על פי חוק

 

בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותי המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)

לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאני רוכשת (או שוקלת לרכוש)

 

ולכל אדם שאני מאמינה במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתי

שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה

'למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג

ו. העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאני אוספת יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אני פועלת, על מנת לאפשר לי להשתמש במידע בהתאם למדיניות

זו

ייתכן שמידע שאני אוספת יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלי או מוסרים לפרסום באתר שלי עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אני לא יכולה למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים

אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה

ז. שמירת פרטים אישיים

סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלי, המתוכננים לעזור להבטיח שאני נענית לחובות המשפטיות שלי הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים

פרטים אישיים שאני מעבדת עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה

על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק

אם לדעתי המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותי המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)

ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם

כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלי יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה

אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך

האינטרנט יהיו מאובטחים

אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלי חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלי)

ט. תיקונים

אני עשויה לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלי. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אני עשויה להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלי

י. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לי לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאני מחזיקה הנוגעים אליכם. אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים 

 - הבאים

תשלום של עמלה

אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם

אני עשויה לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי  חוק.אתם יכולים להורות לי בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלי בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות


'יא. אתרים צד ג

'האתר שלי כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לי שליטה על, ואינני אחראית על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג

 

יב. עדכון מידע

אנא הודיעו לי אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאני מחזיקה עליכם

 

"יג. "עוגיות

האתר שלי משתמש ב"עוגיות". "עוגייה" היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן

 - רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות, למשל

באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים", אפשרויות אינטרנט", “פרטיות", ואז על "מתקדם”

בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות", “הצג הגדרות מתקדמות", ו-“הגדרות תוכן", ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת "עוגיות”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלי

bottom of page