top of page

המסלול המקיף - פגישה, תוכנית ויום קניות

פגישה ותוכנית מדוייקת ומפורטת, כמו במסלול הביניים,

שאליהן מתווסף יום קניות של כחמש שעות

(אחד או יותר בהתאם לצרכים).

יום קניות הוא יום שמתוכנן מראש לפרטי פרטים.

את הקניות אנחנו מבצעים יחד או שאני מבצעת לבד עבורכם.

לאחר שכל הדברים שקנינו מגיעים אליכם הביתה,

אני מגיעה שוב כדי למקם, לתלות ולסדר כל דבר במקום בהתאם לתכנון.

המסלול הנכון למי שצריך שאלך איתו "יד ביד" בכל שלבי התהליך

bottom of page