top of page

 מסלול הביניים - פגישה ותוכנית 

אני מגיעה לפגישה אצלכם בבית עם מניפת צבע, תמונות וקטלוגים.

אנחנו עוברים על החללים השונים, מדברים על קונספט עיצובי, על צרכים,

על רצונות ועל תקציב, ואני מודדת את החללים השונים ומצלמת אותם.

לאחר הפגישה אני חוזרת לסטודיו שלי ומכינה לכם תוכנית כתובה שבה:
לוחות השראה, פירוט הסעיפים שיש לבצע בכל חלל, בכל סעיף 2-3 קישורים לפריטים ספציפיים בחנויות ספציפיות, מספרי גוון של צבעים מתוך המניפה, שילובי פריטים, ואם אתם צריכים גם המלצות לבעלי מקצוע. 

 

אחרי שאתם עוברים על התוכנית,​ אנחנו מתחילים לפרוט אותה לפרטים:

בחירת פריט אחד מתוך האופציות בכל סעיף (אם יש פריטים שאתם לא מתחברים אליהם, אני מוצאת לכם אחרים במקומם), בחירת השילובים

בין הפריטים השונים בכל חלל ועוד.

התהליך מוגדר לתקופה של חודש מיום קבלת התוכנית.

בסיום התהליך אני זמינה עבורכם אונליין במשך חודשיים להתייעצות ופתרון בעיות.

המסלול המתאים למי שרוצה לקבל תוכנית סופית מדויקת

ללא יום קניות

bottom of page